Spotkanie z Panią Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza

15. 04.2024 r.   uczestnicy polsko – niemieckiej wymiany międzynarodowej spotkali się w ratuszu z Panią Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Magdaleną Majką. Podczas tego uroczystego spotkania miały miejsce przemówienia i występy artystyczne uczestników wymiany.
Następnie, ten dzień osłodzony został tradycyjnymi lodami u Argasińskich.
Po południu wszyscy świetnie bawili się na ognisku integracyjnym zorganizowanym w Ochotnicy Górnej.  Najpierw było tradycyjne pieczenie kiełbasek, a potem liczne gry i zabawy ruchowe.