Specjaliści

 

PEDAGOG   szkolny/ specjalny

mgr Joanna Chruślicka

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Kosińska – Klakla

 

LOGOPEDA

mgr Beata Bołoz