Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Elżbieta Poręba – Szarkowska

samorzad

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Oliwia Rams z kl.7c

Zastępca: Bruno Baczyński z kl. 7b

Sekretarz: Viktoria Motyl z kl. 8a

Skarbnik: Wiktor Dutka z kl. 8b

Zbiórka przyborów szkolnych dla przyjaciół z Ukrainy

2-12 października 2021r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, ale czym się dzieli z innymi.”

/ Jan Paweł II/

W dniach 2-12 października 2021r. Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu zbierał przybory szkolne i środki czystości dla dzieci. Uczniowie naszej szkoły i tym razem nie zawiedli i podzielili się z rówieśnikami z pobliskiego kraju. Zebrane rzeczy zostaną przekazane dzieciom w szkołach, sierocińcach i rodzinach na terenie Ukrainy dzięki zaangażowaniu Fundacji „Bratnia Dusza”.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Dnia 6 października 2021r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tajnych wyborach wyłoniono nowy skład Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Anna Koster, kl. 6a – przewodnicząca

Oliwia Ptak, kl. 8d – zastępca przewodniczącej

Mikołąj Zima, kl. 8c – skarbnik

Jan Saczka, kl. 7b – skarbnik

Tydzień wcześniej każda klasa wybrała swojego kandydata, który z kolei przygotował plakat wyborczy z proponowanymi postulatami. Przez tydzień uczniowie mieli szansę na zapoznanie się z kandydatami.

 

„Akademia Samorządności”

Dnia 1 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu, które miało miejsce w ZSP nr 6 przy ul. Broniewskiego 5.

Celem spotkania było powołanie do życia „Akademii Samorządności” – „Stowarzyszenia Samorządów Uczniowskich” – działających na terenie naszego miasta. Ustalone działania stowarzyszenia polegają na wspólnym podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej, np. akcji charytatywnych.

Na spotkanie zaproszony był wyjątkowy gość – Pani Iwona Romaniuk – Prezes Fundacji „Bratnia Dusza”. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom w szkołach, sierocińcach i rodzinach na terenie Ukrainy.

W ramach pierwszych działań naszego stowarzyszenia zaplanowaliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci na Ukrainie.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Elżbieta Poręba-Szarkowska

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem szkolnej demokracji!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszej szkoły w dniu 1 października br. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą z plakatami, hasłami i obietnicami przedwyborczymi. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 4-8, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 13 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Anna Barszcz, Magdalena Kasalik i Jan Saczka czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała liczenia głosów. Nauczycielem przygotowującym wybory oraz nadzorującym ich przebieg była pani Karolina Kumor, opiekun SU.

Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przekonali się, że mają realny wpływ na życie w szkole a ich głos ma znaczenie!

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

 1. Feliks Kożuch kl. 8c – 75 głosów – przewodniczący
 2. Nadia Szarek, kl. 6d – 39 głosów – zastępca przewodniczącego
 3. Kinga Rola, kl. 7a – 24 głosy – sekretarz
 4. Karolina Leśnik, kl. 5b – 22 głosy – skarbnik

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 • PRZEWODNICZĄCA: Gabriela Gryźlak, kl. VII C
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Zuzanna Faron, VIII B
 • SEKRETARZ: Tomasz Rola, kl. VIII A
 • SKARBNIK: Hubert Baczyński, kl. V C

Pracowity grudzień

Grudzień okazał się dla Samorządu Uczniowskiego bardzo pracowity. Oprócz włączenia się w szereg akcji charytatywnych, jego członkowie udali się tez z życzeniami do zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą instytucji: Kuratorium Oświaty, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Muzeum Okręgowego, Rady Miasta i innych.

 

Samorząd Uczniowski aktywnie włącza się w akcje charytatywne:

 1. Z inicjatywy klasy 2a oraz Samorządu Uczniowskiego w listopadzie oraz grudniu została przeprowadzona zbiórka karmy oraz innych artykułów dla podopiecznych Gminnego Schroniska dla psów w Wielogłowach. Plakat promujący akcję wykonali uczniowie z klasy 2a natomiast Samorząd Uczniowski rozpropagował akcję. W imieniu organizatorów jak i przedstawicieli schroniska serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
 2. Samorząd zaangażował się w akcję sprzedaży kartek Sursum Corda – sprzedaliśmy wszystkie 70 kartek co dało kwotę 170 zł.
 3. W grudniu w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Góra Grosza”. W zbieranie oraz żmudne liczenie pieniędzy włączyli się członkowie Samorządu Uczniowskiego. W efekcie udało się zebrać 542 złote.

 

Samorząd Uczniowski ma realny wpływ na życie w szkolne – opiniuje różne wnioski oraz podejmuje decyzje w ważnych dla uczniów sprawach:

W dniu 16 października odbyło się posiedzenie Samorządu Uczniowskiego wraz z przedstawicielami klas 4-8. W obradach, oprócz opiekuna Samorządu, p. Karoliny Kumor, brała również udział p. dyr. Monika Oleniacz. Tematem spotkania było ustalenie celu zbiórki pieniędzy, jakie zostaną uzyskane z Jarmarku Andegaweńskiego. Po burzliwych dyskusjach oraz głosowaniu zdecydowano, że połowa pieniędzy zebrana przez każdą klasę będzie przeznaczona na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach.

Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 23 października pani dyrektor pozytywnie odniosła się do dwóch inicjatyw uczniów, tzw. Dnia bez Mundurka oraz Szczęśliwego Numerka i wyraziła zgodę na ich wprowadzenie.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem szkolnej demokracji!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszej szkoły w dniu 1 października 2018r. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą z plakatami, hasłami i obietnicami przedwyborczymi. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 1-8, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 13 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Klara Polańska, Aleksandra Koster i Oliwia Żelazko czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała liczenia głosów. Nauczycielem przygotowującym wybory oraz nadzorującym ich przebieg była pani Karolina Kumor, opiekun SU.

Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przekonali się, że mają realny wpływ na życie w szkole a ich głos ma znaczenie!

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

 1. Gabriela Gryźlak, kl. 7c – 73 głosy
 2. Zuzanna Faron, kl. 8b – 45 głosów
 3. Tomasz Rola, kl. 8a – 41 głosów
 4. Hubert Baczyński, kl. 5c – 37 głosów

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY  I ŻYCZYMY ZAPAŁU DO PRACY!


Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

 

 

 

 

 


Archiwum 2016/2017

W tym roku nasza szkoła stara się o przyznanie certyfikatu „Szkoły Demokracji”. Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aby otrzymać to wyróżnienie, musimy spełnić 7 kryteriów:

 • Wybory reprezentacji
 • Komunikacja  i media
 • Działania uczniów
 • Uczenie się i nauczanie
 • Podejmowanie decyzji
 • Zasoby i kwestie formalne
 • Otwarta szkoła

Spełnienie każdego z wymienionych obszarów musimy udokumentować na platformie internetowej. Wiele kryteriów, które musimy spełnić, aby uzyskać certyfikat, funkcjonuje w naszej szkole sprawnie już od wielu lat. Te, w których jesteśmy słabsi postaramy się poprawić.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2016/2017:  zobacz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:  zobacz

Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:  zobacz