Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Kawik

Wicedyrektor

mgr inż. Joanna Makara

Klasa „0”

mgr Beata Szczypuła

mgr Małgorzata Boruch – Woźniak – nauczyciel wspomagający w kl.”0″

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Rams

mgr Beata Gorzkiewicz

mgr Urszula Bajorek

mgr Romana Wajda

mgr Barbara Merklinger

mgr Beata Bołoz

mgr Irena Szczurek

Język polski

mgr Katarzyna Fałowska

mgr Małgorzata Szczurek

mgr Grażyna Wojnar-Milan

Matematyka

mgr Agnieszka Chechelska – Sterna

mgr inż. Joanna Makara

mgr Justyna Mucha

Język angielski

mgr Elżbieta Poręba – Szarkowska

mgr Margeritta Wideł

mgr Karolina Kumor

Język niemiecki

mgr Agnieszka Markiewicz

Historia

mgr Elżbieta Kawik

mgr Monika Oleniacz

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Monika Oleniacz

Biologia / Przyroda

mgr Renata Sowa

Geografia

mgr Krzysztof Czeluśniak

Chemia / Fizyka

mgr Małgorzata Świerczek

Religia

ks. Andrzej Bajorek

s. Józefina – Maria Piecha

Muzyka

mgr Andrzej Bogdał

Plastyka

mgr Ewelina Ziemba

Informatyka

mgr inż. Agnieszka Czeluśniak

mgr inż. Joanna Makara

Technika

mgr inż. Agnieszka Czeluśniak

Wychowanie fizyczne

mgr Paweł Szafran

mgr Piotr Zalewski

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Monika Oleniacz

Doradztwo zawodowe

mgr inż. Agnieszka Czeluśniak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Oleniacz

Biblioteka

mgr Anna Ociepka

Świetlica

mgr Anna Małek

mgr  Kinga Adamczyk 

mgr Marta Węglarz

Pedagog szkolny / pedagog specjalny

mgr Joanna Chruślicka

Logopeda

mgr Beata Bołoz

Psycholog

mgr Katarzyna Kosińska – Klakla

Sekretariat

Małgorzata Witowska

Główny księgowy

Barbara Petrażycka

Specjalista ds. finansowych 

mgr Alicja Ogórek

Referent ds. pracowniczych

mgr Beata Zając

Gabinet pielęgniarski

mgr Zuzanna Kmak

Obsługa

Bogusława Trojan

Urszula Gorzawska

Magdalena Krupa

Stanisław Siedlarz

Izabela Oleksy

Barbara Ozga

Paweł Siedlarz

Anna Łukasik