Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Kawik

Wicedyrektor

mgr inż. Joanna Makara

Klasa „0”

mgr Kinga Adamczyk

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Rams

mgr Beata Szczypuła

mgr Urszula Szot-Mietz

mgr Romana Wajda

mgr Barbara Merklinger

mgr Beata Bołoz

Język polski

mgr Katarzyna Fałowska

mgr Małgorzata Szczurek

mgr Elżbieta Poręba – Szarkowska

mgr Grażyna Wojnar-Milan

 

Matematyka

mgr Agnieszka Chechelska – Sterna

mgr inż. Joanna Makara

mgr Justyna Mucha

Język angielski

mgr Elżbieta Poręba – Szarkowska

mgr Margeritta Wideł

mgr Karolina Kumor

Język niemiecki

mgr Agnieszka Markiewicz

Historia

mgr Elżbieta Kawik

mgr Monika Oleniacz

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Monika Oleniacz

Biologia / Przyroda

mgr Renata Sowa

Geografia

mgr Krzysztof Czeluśniak

Chemia / Fizyka

mgr Małgorzata Świerczek

Religia

ks. Andrzej Bajorek

s. Hiacynta – Teresa Biłas

Muzyka / Plastyka

mgr Marek Lebdowicz

Informatyka

mgr inż. Agnieszka Czeluśniak

mgr inż. Joanna Makara

Zajęcia techniczne

mgr inż. Agnieszka Czeluśniak

Wychowanie fizyczne

mgr Jan Biernacki

mgr Paweł Szafran

mgr Piotr Zalewski

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Marcin Strakosz

Biblioteka

mgr Anna Ociepka

Świetlica

mgr Anna Małek

mgr  Kinga Adamczyk 

mgr Małgorzata Racoń

mgr Marta Węglarz

Pedagog szkolny

mgr Joanna Chruślicka

Neurologopeda

mgr Urszula Bajorek

Pedagog specjalny

mgr Małgorzata Racoń

Psycholog

mgr Katarzyna Kosińska – Klakla

Sekretariat

Małgorzata Witowska

Główny księgowy

Barbara Petrażycka

Specjalista ds. finansowych 

mgr Alicja Ogórek

Referent ds. pracowniczych

mgr Beata Zając

Gabinet pielęgniarski

mgr Zuzanna Kmak

Obsługa

Bogusława Trojan

Urszula Gorzawska

Magdalena Krupa

Stanisław Siedlarz

Izabela Oleksy

Barbara Ozga

Paweł Siedlarz

Anna Łukasik