Pedagog Szkolny

„Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

jeśli nie może – pomóż.”

                                                                    Janusz Korczak

mgr Joanna Chruślicka:

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek – 8:30 -13:30

Wtorek –11:00 -16:00

Środa – 8:30 -12:30

Czwartek – 10:00 – 14:00

Piątek –  8:30 – 12:30

Dyżur psychologa szkolnego: mgr Magdalena Sromek

środa: 15.00 – 16.00

Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielenia uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców                      i nauczycieli,
 • podejmuje działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły                w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły,
 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi                          w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy   w indywidualnych przypadkach,
 • współdziała z policją, sądami( w przypadku wykroczeń uczniów- naruszenie Statutu Szkoły lub prawa),
 • działa na rzecz zorganizowania opieki materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji. Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy  na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Drodzy Uczniowie!

Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję Wam pomoc pedagogiczną w zakresie:

 • problemów szkolnych,
 • problemów rodzinnych,
 • problemów osobistych.

Zapoznaj się: przemoc w sieci

Spis treści:

 • Cyberprzemoc i jej formy
 • Wykorzystywanie czyjegoś wizerunku
 • Naruszenie czci i godności
 • Groźby, zastraszanie, szantaż i nękanie
 • Włamania, podszywanie się pod kogoś
 • Sprawcy i ofiary cyberprzemocy
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci
  i młodzieży
 • Ujawnienia cyberprzemocy w szkole – sposób postępowania
 • Dokumentowanie zdarzenia cyberprzemocy
 • Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
 • Ochrona prawna przed cyberprzemocą

Autor: Bożena Winczewska