Szkolny Klub Sportowy

 

 

 

 

 

 

Turniej ,,Gramy w Ręczną” – Szaflary.
Dzień pełen pozytywnej energii z najmłodszymi szczypiornistami.
Medale i puchar za zajęcie III miejsca to wielka radość.
Wszystko przy wielkim dopingu rodziców.🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Sportowy

Do Szkolnego Klubu Sportowego w naszej szkole należą dziewczęta i chłopcy – uczniowie klas I- VIII. Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego są doskonałą okazją do rozwijania aktywności fizycznej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego – Piotra Zalewskiego. Pozalekcyjne zajęcia sportowe adresowane są do uczniów, którzy nie są objęci regularnymi treningami
np. w klubie sportowym. Systematyczny udział sprzyja poprawie sprawności fizycznej i jakości życia dzieci i młodzieży. Program SKS promuje zdrowy styl życia, tworzy warunki
do rozwoju sportowych talentów i kształtuje nawyk podejmowania aktywności fizycznej przez naszych uczniów.

Program „Gramy w ręczną”

Od 2018 r. nauczyciel wychowania fizycznego – Piotr Zalewski – realizuje w naszej szkole program Polskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki
pn. „Gramy w ręczną”. Projekt jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych.  Założeniem programu są gry i zabawy z piłką ręczną, które nie tylko wspierają rozwój ogólny, ale także rozwijają podstawowe umiejętności związane z grą w piłkę ręczną.
Podczas zajęć dzieci poznają także podstawowe przepisy gry w piłkę ręczną.