Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz Plik

Dokument 001/SP2 – informacje dla rodziców na temat G Suite dla szkół i uczelni: Pobierz plik

Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, oświadczenie dla rodzica:  Pobierz Plik

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  Pobierz Plik

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: Pobierz Plik

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik

Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik

Program Ochrony Ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik

 • Procedury Interwencyjne (Szkoła): Pobierz Plik
 • Procedury Interwencyjne (MEN): Pobierz Plik
 • Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectwa: Pobierz Plik

-Duplikat legitymacji szkolnej: Pobierz Plik

-Duplikat świadectwa: Pobierz Plik

RODO:

Klauzula informacyjna – wizerunek: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna – monitoring: Pobierz Plik


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/20223                                                                                              

  •  14 X 2022 (piątek);
  • 31 X 2022 (poniedziałek);
  • 10 XI 2022 (czwartek);
  • 23 – 25 V 2023 – egzaminy po klasie 8 (wtorek, środa, czwartek);
  • 09 VI 2023 (piątek).

  Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.                                          


Wymagania edukacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna:

klasa 1: Pobierz Plik  klasa 2: Pobierz Plik klasa 3: Pobierz Plik

klasa 1 j. angielski: Pobierz Plik

klasa 2 j. angielski: Pobierz Plik

klasa 3 j. angielski: Pobierz Plik

Język polski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język angielski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język niemiecki:

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Historia:

klasa 4: Pobierz Plik  klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Wiedza o społeczeństwie:

klasa 8: Pobierz Plik

Matematyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik  klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Fizyka:

klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Chemia:

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Geografia:

klasa 5: Pobierz Plik     klasa 6: Pobierz Plik     klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Biologia:

klasa 5: Pobierz Plik       klasa 7: Pobierz Plik         klasa 6: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Przyroda:

 klasa 4: Pobierz Plik   

Plastyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Muzyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Informatyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik    klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik        klasa 8: Pobierz Plik

Technika:

klasa 4: Pobierz Plik  klasa 5: Pobierz Plik   klasa 6: Pobierz Plik

Religia:

edukacja klasy 1-3: Pobierz Plik edukacja klasy 4-8: Pobierz Plik

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne:

klasy 4: Pobierz Plik klasy 5: Pobierz Plik klasy 6: Pobierz Plik klasy 7: Pobierz Plik klasy 8: Pobierz Plik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 klasa 8: Pobierz Plik

 


Archiwum

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz Plik