Dokumenty

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz plik
 • Dokument 001/SP2 – informacje dla rodziców na temat G Suite dla szkół i uczelni: Pobierz plik
 • Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, oświadczenie dla rodzica:  Pobierz Plik
 • Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  Pobierz Plik
 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: Pobierz Plik
 • Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik
 • Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik
 • Program Ochrony Ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik
 • Procedury Interwencyjne (Szkoła): Pobierz Plik
 • Procedury Interwencyjne (MEN): Pobierz Plik
 • Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectwa: Pobierz Plik

– Duplikat legitymacji szkolnej: Pobierz Plik

-Duplikat świadectwa: Pobierz Plik

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH:

RODO:

 • Klauzula informacyjna – wizerunek: Pobierz Plik
 • Klauzula informacyjna: Pobierz plik
 • Klauzula informacyjna – monitoring: Pobierz plik                                  

Wymagania edukacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna:

klasa 1: Pobierz plik

klasa 2: Pobierz Plik

klasa 3: Pobierz plik

klasa 1 j. angielski: Pobierz Plik

klasa 2 j. angielski: Pobierz Plik

klasa 3 j. angielski: Pobierz Plik

Język polski:

klasa 4: Pobierz plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7:Pobierz plik klasa 8: Pobierz Plik

Język angielski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język niemiecki:

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Historia:

klasa 4: Pobierz plik  klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz plik    klasa 8: Pobierz plik

Wiedza o społeczeństwie:

klasa 8: Pobierz Plik

Matematyka:

klasa 4: Pobierz plik  klasa 5: Pobierz Plik  klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz plik  klasa 8: Pobierz Plik

Fizyka:

klasa 7: Pobierz plik    klasa 8: Pobierz plik

Chemia:

klasa 7: Pobierz plik      klasa 8: Pobierz plik

Geografia:

klasa 5: Pobierz Plik     klasa 6: Pobierz Plik     klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Biologia:

klasa 5: Pobierz Plik       klasa 7: Pobierz Plik         klasa 6: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Przyroda:

 klasa 4: Pobierz Plik

Plastyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Muzyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Informatyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik    klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik        klasa 8: Pobierz Plik

Technika:

klasa 4: pobierz plik  klasa 5: pobierz plik   klasa 6: pobierz plik

Religia:

edukacja klasy 1-3: Pobierz Plik edukacja klasy 4-8: Pobierz Plik

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne:

klasy 4: Pobierz Plik klasy 5: Pobierz Plik klasy 6: Pobierz Plik klasy 7: Pobierz Plik klasy 8: Pobierz Plik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 klasa 8: Pobierz Plik

 


Archiwum

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz Plik