Logopeda

SZKOLNY GABINET  LOGOPEDYCZNY ROK SZKOLNY  2023/2024

  • Nasza Szkoła – posiada profesjonalnie  wyposażony GABINET LOGOPEDYCZNY
  • W  gabinecie wykonywane  są specjalistyczne  badania: logopedyczne,  pedagogiczne
  • Odbywają się w nim  indywidualne  lub   grupowe  zajęcia
  • Podczas  terapii , stosowane  są najnowsze  metody i formy  pracy
  • Nowatorskie logopedyczne  programy  multimedialne  wspomagają   rozwój  kompetencji  językowej dziecka
  • Zadaniem logopedy  szkolnego  jest dbałość  o prawidłowy  rozwój mowy  dzieci – we wszystkich jego  aspektach: fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym 

W A Ż N E !

SZKOLNYM  GABINECIE  otrzymują pomoc  dzieci  z trudnościami  w nauce  technik  szkolnych

Program zajęć logopedycznych, rozwija deficyty  neurorozwojowe.              

 Rodzice  mogą obserwować zajęcia  z dzieckiem, brać udział  w konsultacjach  z logopedą  i  innymi  terapeutami.

                                                                                                                   Zapraszam  do  współpracy

 

LOGOPEDA

mgr Beata Bołoz

środa: 08.30 – 11.00

czwartek: 12.30 – 13.00 (Wólki), 13.30-14.30

Konsultacje dla Rodziców: czwartek: 14.30-15.00