Neurologopeda

SZKOLNY GABINET  LOGOPEDYCZNY ROK SZKOLNY  2022/2023

  • Nasza Szkoła – posiada profesjonalnie  wyposażony GABINET LOGOPEDYCZNY
  • W  gabinecie wykonywane  są specjalistyczne  badania: logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne
  • Odbywają się w nim  indywidualne  lub   grupowe  zajęcia
  • Podczas  terapii , stosowane  są najnowsze  metody i formy  pracy
  • Nowatorskie logopedyczne  programy  multimedialne  wspomagają   rozwój  kompetencji  językowej dziecka
  • Zadaniem logopedy  szkolnego  jest dbałość  o prawidłowy  rozwój mowy  dzieci – we wszystkich jego  aspektach: fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym 
  • Cotygodniowa terapia logopedyczna prowadzona jest przez   neurologopedę

W A Ż N E !

SZKOLNYM  GABINECIE  otrzymują pomoc  dzieci  z trudnościami  w nauce  technik  szkolnych

Program zajęć logopedycznych, rozwija deficyty  neurorozwojowe.              

 Rodzice  mogą obserwować zajęcia  z dzieckiem, brać udział  w konsultacjach  z logopedą                     i  innymi  terapeutami.

                                                                                                                   Zapraszam  do  współpracy

                                                                                                                 Urszula  Bajorek  – neurologopeda

Godziny pracy:

wtorek: 8.00 – 9.35, 11.30 – 12.30

środa: 8.00 – 13.15

czwartek: 12.15 – 14.00, 15.00 – 15.30

piątek: 10.40 -12.20