Dni wolne od zajęć dydaktycznych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/20223                                                                                              

  • 14 X 2022 (piątek);
  • 31 X 2022 (poniedziałek);
  • 10 XI 2022 (czwartek);
  • 02 V 2022 (wtorek);
  • 23 – 25 V 2023 – egzaminy po klasie 8 (wtorek, środa, czwartek);
  • 09 VI 2023 (piątek).

  Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.