Dni wolne od zajęć dydaktycznych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:                                                                                             

  • 02, 03 XI 2023 (czwartek, piątek);
  • 30 IV 2024 (wtorek);
  • 02 V 2024 (czwartek);
  • 14,15,16 V 2024 egzaminy po klasie 8 (wtorek, środa, czwartek);
  • 31 V 2024 (piątek)

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.