Wesołych świąt

Życzymy całej naszej Szkolnej Społeczności,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne