Niezłomni Bohaterowie narodu polskiego

Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie narodu polskiego, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym i demokratycznym kraju.

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe, antykomunistyczny ruch partyzancki, stawiający opór przymusowej sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich.

 

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną sprawiło, że dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o pełne odzyskanie niepodległości, wyzwolenie spod okupacji sowieckiej.

Żołnierze Wyklęci z bronią w ręku, za cenę własnego życia, stanęli w obronie wolności, suwerenności Państwa Polskiego.

Propaganda PRL przez wiele lat określała żołnierzy podziemia niepodległościowego jako bandy reakcyjnego podziemia, mówiono o nich jak o zdrajcach, bądź też robiono wszystko, aby wymazać pamięć o nich.

Określenie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 r., użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. Aż, do powstania Solidarności, powojenna konspiracja niepodległościowa, była najliczniejszą formą oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej Polakom znienawidzonej formy władzy, jakim był komunizm.

,,Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny’’

Lech Kaczyński Prezydent RP

PAMIĘTAMY !