Konkurs na najładniejszą maskę karnawałową w SP2

Już niedługo bal karnawałowy.

W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału

w szkolnym konkursie na najładniejszą maskę karnawałową.

Samorząd Uczniowski SP2

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ 2024

dla klas 0-8

Czas trwania konkursu: 24.01.2024 r. – 02.02.2024 r.

Ogłoszenie wyników: 05 lutego 2024 r.

 1. Postanowienia ogólne

Konkurs plastyczny prowadzony będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.

Organizator: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2

Współorganizatorzy: Elżbieta Poręba-Szarkowska, Maria Rams, Ewelina Ziemba

 1. Cele konkursu jest:
 • pielęgnowanie tradycji karnawałowych
 • wzbogacanie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań twórczych
 • rozbudzanie kreatywności uczniów
 • promowanie talentów
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci.
 1. Uczestnicy konkursu

uczniowie kl. 0 – VIII

 1. Warunki
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia oraz klasę – wypisane drukowanymi literami.
 • Prace oceniane będą pod względem samodzielności i pomysłowości.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do pokoju nauczycielskiego do 02.02.2024 r. do godziny 14.00 do Pani Elżbiety Poręba-Szarkowskiej lub do Pani Eweliny Ziemby.
 • O wynikach konkursu powiadomimy laureatów osobiście oraz na stronie szkoły.
 1. Skład komisji konkursowej

W skład jury będą wchodzić: dyrekcja SP 2 w Nowym Sączu, przedstawiciel Rady Rodziców oraz organizatorzy konkursu.

 1. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 0

II kategoria – klasa 1

III kategoria – klasa 2

IV kategoria – klasa 3

V kategoria – klasy IV

V kategoria – klasy V

VI kategoria – klasy VI

VII kategoria – klasy VII

VIII kategoria – klasy VIII

 1. Prace oceniane będą pod względem:
 • Zgodności z tematem
 • Pomysłowości wykorzystanych materiałów
 • Walorów artystycznych i estetycznych (pomysłowość, atrakcyjność)
 • Trudność wykonywania (pracowitość)
 • Oryginalności pomysłu
 • Estetyka wykonania
 • SAMODZIELNOŚĆ w wykonaniu pracy (gotowe maski ze sklepu nie będą brane pod uwagę.
 1. Nagrody
 • Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
 • Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!!!