Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zwracamy się do Was z prośbą o włączenie się w tegoroczną świąteczną akcję charytatywną „Serce Sercu” prowadzoną

od 1995 r. na terenie subregionu sądeckiego przez Fundację Sądecką. Akcja ma na celu zbiórkę żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wspólnie postarajmy się, aby Święta Bożego Narodzenia były jednakowo radosne dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego. Zbiórka w naszej szkole trwa od 6-20 grudnia 2023 r.

Zbieramy dowolne długoterminowe artykuły spożywcze. Zachęcamy do przekazania na ten cel choćby jednego produktu. Z zebranych produktów utworzone zostaną paczki żywnościowe, które następnie przekażemy dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Przyniesione artykuły przekazujemy wychowawcom i gromadzimy w salach.

Serdecznie dziękujemy za każdy dar!

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2