Kodowanie na wesoło

W klasie 2c w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 realizowana jest innowacja „Kodowanie na wesoło” z wykorzystaniem planszy do kodowania.

Głównym celem wprowadzonej innowacji jest rozwijanie u wychowanków logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności współpracy, kształtowania kompetencji matematycznych.