Ogród piękna, dobra i radości. Wianki i zielniki

Hania Groń uczennica  klasy 3b otrzymała wyróżnienie w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym „Ogród piękna, dobra i radości. Wianki i zielniki”
Do Pałacu Młodzieży  nadesłano aż 451 prac z placówek z całej Polski, a także ze Słowacji, Litwy i Ukrainy. Członkowie komisji konkursowej przyznali 17 nagród i 34 wyróżnienia. Konkurs miał  na celu uwrażliwianie młodych na piękno natury i poszerzanie wiedzy na temat dobrodziejstw wynikających ze stosowania ziół w życiu człowieka.