Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania
dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla
za nieocenione wsparcie modernizacji budynku naszej szkoły.  
Montaż nowych drzwi od ulicy Jagiellońskiej był w planach inwestycyjnych placówki.
Cieszymy się tym bardziej, że stało się to w roku jubileuszowym.
Dziękujemy także Panu Konradowi Kochańskiemu – architektowi, autorowi projektu drzwi. 
Wyrażając swoją wdzięczność życzymy powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń.
Dyrekcja, Społeczność SP 2