PCK – Wielkanoc

Wielkanoc to dla wszystkich bardzo ważne święta – rodzinne i radosne.

Jak co roku, Polski Czerwony Krzyż organizuje wielkanocną akcję pomocy dla  osób najbardziej potrzebujących. Przygotowuje tysiące paczek z żywnością oraz organizuje liczne spotkania i śniadania wielkanocne. Dzięki kwestom ulicznym oraz zbiórkom artykułów spożywczych w szkołach wiele osób może spędzić godne święta, które bez naszej pomocy, by ich nie miały.

W ramach akcji zbieramy żywność z długim terminem ważności, która zostanie przekazana dla potrzebujących podopiecznych PCK.

Serdecznie zachęcamy  SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ o udział w akcji

od 27-29 marca.

W głównym budynku szkoły dary można zostawiać w holu  (w koszu obok drewnianego domku).

<<<<<Na Wólkach uczniowie przynoszą do swoich klas.<<<<<

DZIĘKUJĘ

 

                                                                                                                     Opiekun PCK

                                                                                                              Maria Rams