„Recykling – dajmy śmieciom drugie życie”

Zapraszamy uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu,  do udziału w konkursie plastycznym „Recykling – dajmy śmieciom drugie życie”, który organizowany jest przez Panią mgr Kingę Adamczyk – wychowawcę oddziału „0” oraz Panią mgr Beatę Bołoz, – wychowawcę klasy Ic .

Poniżej przedstawiamy regulamin rywalizacji.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Recykling – dajmy śmieciom drugie życie”

Konkurs organizowany jest przez Panią mgr Kingę Adamczyk -wychowawcę oddziału „0” oraz Panią mgr Beatę Bołoz, – wychowawcę klasy Ic 1.

Cele konkursu:

– dostarczenie wiedzy na temat recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów;

– rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki;

– rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;

– promowanie twórczości dziecięcej.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.
  2. Czas trwania konkursu: od 05.01.2023 r. do 18.01.2023 r.
  3. Dowolny temat, forma i technika wykonania pracy – liczymy na waszą kreatywność 😉 (mogą to być recyklingowe ludziki, stworki, zwierzątka, zabawki itp.).
  4. Materiał, który będzie wykorzystany musi pochodzić z odpadów/recyklingu (np. plastikowa butelka, nakrętki, papier, opakowania po różnych produktach).
  5. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę, indywidualnie lub z pomocą opiekuna.
  6. Gotowe pracy należy składać u wychowawców klas , następnie prace przekazywane są organizatorom konkursu .
  7. Kryteria wyboru prac:

– pomysłowość;

– wrażenie artystyczne;

– wykorzystanie surowców wtórnych.

  1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 stycznia 2023 r. Nagrodą w konkursie jest dyplom i drobny upominek.
  2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy na stronach internetowych.

                                                                                                   Organizatorzy:

                                                                                         mgr Kinga Adamczyk

                                                                                         mgr Beata Bołoz