Szanowni Rodzice

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 15 września 2022 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/23 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  • 23, 27, 28, 29, 30 grudnia (piątek, wtorek, środa, czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

Dyrektor

Elżbieta Kawik