Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 15 września 2022 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/23 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  •  14 października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

Dyrektor

Elżbieta Kawik