KLASA 2B PRACUJE METODĄ PROJEKTU.

Zainteresowanie dzieci kosmosem rozpoczęło się od realizacji bloku tematycznego
,,W drodze do gwiazd”.
Zaczęliśmy pogłębić ten temat wykorzystując metodę projektu. Uczniowie gromadzili informacje związane z Układem Słonecznym i wykonali przestrzenne makiety i plansze.
Dzieci projektowały w grupach kosmiczne gry planszowe ,,Wyprawa na odległą planetę”.
Po zapoznaniu z życiem i odkryciami Mikołaja Kopernika uczniowie tworzyli projekt pomnika wielkiego Polaka.
Wykazali się również ogromną kreatywnością rysując nowe planety i zamieszkujące na nich istoty, nadawali oryginalne nazwy. Na wszystkich etapach samodzielnie wykonywali podpisy do klasowej, ściennej makiety.
Uczniowie bardzo chętnie pracują w grupach, dzielą się pomysłami, wybierają najciekawsze, wspólnie je realizują, a potem prezentują na forum klasy.