Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie czasowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 31 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 r. zajęcia w klasach V-VIII będą prowadzone w formie  zdalnej z wykorzystaniem  platformy Classroom.

Lekcje  w tych oddziałach  będą prowadzone w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie klas I-IV oraz klasa „ 0” pracują w trybie stacjonarnym na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Świetlice szkolne w obydwu budynkach pracują normalnie według stałego harmonogramu.

Inne szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły będą przekazane przez wychowawców klas .

 

                                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                                 Elżbieta Kawik