Śladem Świętej Królowej

Na terenie Szkoły Podstawowej nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU. Jego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez przeprowadzanie różnych akcji.

Zachęceni postawą Świętej Jadwigi uczniowie kl7 i kl8   podjęli całoroczną akcję  pt: ,,Umiem, więc pomagam” polegającej na koleżeńskiej pomocy w nauce  dzieciom przebywającym na świetlicy oraz uczniom z klas 4 –6.

 

 

Organizując akcję pt: ,,Podaruj pluszaka dla dzieciaka” wolontariusze zachęcili społeczność szkolną do udzielenia pomocy podopiecznym fundacji ,,Okno nadziei”. Złożony dar serca uszczęśliwił dzieci z hospicjum domowego, które wymagają kompleksowej opieki.