Podziękowania

Brawo uczniowie Szkoły Podstawowej nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu            za chęci i entuzjazm w przeprowadzeniu zbiórki pt: ,,Podaruj pluszaka dla dzieciaka”.

Dar naszych serc pracownicy Fundacji ,,Okno Nadziei” przekazali innym dzieciom, którzy takiej pomocy oczekują.