Ślubowanie klas Pierwszych

W dniu 21.10. br. odbyła się uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Rozpoczęła się ona od Mszy Świętej w kościele św. Kazimierza, w której uczestniczyła Dyrekcja, Królowa wraz z dwórkami oraz zebrani goście. Bezpośrednio po mszy uczniowie klas pierwszych zostali pasowani przez Królową, stając się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 2. Po zakończeniu uroczystości w kościele, dzieci wraz z wychowawcą udały się do klas, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek oraz upominki przygotowane przez rodziców.