Dzień Edukacji Narodowej

Słowo miłość – za Ich troski, Słowo wdzięczność – za Ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski, wyśpiewany z serc jak z nut.
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.
W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,
Dniu Nauczyciela,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom..
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!