Piękno Małopolski – słowem opisane

 Bruno Pokrywka z klasy 5b otrzymał wyróżnienie w  Konkursie Literackim Piękno Małopolski – słowem opisane za dwa wiersze pt. „Widzę, słyszę, czuję” i „Moja mała Ojczyzna”.
Organizatorem konkursu było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Młodemu poecie gratulujemy sukcesu.