KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE

Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego.  Niech ten okres stanie się czasem  budzenia „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apelował papież Jan Paweł II.

Zapraszamy wszystkich uczniów Sp2 do udziały w akcji pt:

,, Każdy znaczek wspiera misje”

Akcja wspiera działalność misyjną Księży Werbistów w Pieniężnie

 CZAS TRWANIA : OD 12 KWIETNIA  DO 21 MAJA 2021R

 AKCJA POLEGA NA ZBIÓRCE NOWYCH ZNACZKÓW POCZTOWYCH I OSTEMPLOWANYCH 

(KTÓRE NALEŻY WYCINAĆ Z ZACHOWANIEM 1 CM MARGINESU) 

 Wszystkie znaczki mają swoją wartość. NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA.

 Katecheci szkolni  liczą na wasze zaangażowanie!