Informacja

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W  Szkole Podstawowej  Nr 2  w Nowym Sączu od  19  kwietnia 2021 r. (poniedziałek)   do  zajęć  wychowania  przedszkolnego  –   w trybie  stacjonarnym –  powraca  oddział  przedszkolny   tzw. „zerówka ‘’.

 

Serdecznie  zapraszamy  do  szkoły !

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.