Świetlica – on line

W dniach 01.04 2021r. – czwartek w godz. 8.00 – 15.00, 02.04.2021r  – piątek w godz. 8.00 – 14.00,  06.04.2021r. – wtorek w godz.8.00 – 15.00,  zajęcia świetlicowe dla uczniów on – line odbywają się wg planu.