,,Dzień Piłki Ręcznej”

Dnia 13 listopada 2020 roku Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” Nowy Sącz zorganizował ,,Dzień Piłki Ręcznej”. Impreza ta odbyła się w ramach XII Memoriału Franciszka Wolaka. Zawody sportowe połączone z zabawami przeprowadzone zostały na hali sportowej na ul. Na Rurach. Uczestnikami zawodów była młodzież należąca do klubu sportowego oraz najmłodsi adepci piłki ręcznej z klas II-IV Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu. Okolicznościowe medale oraz piłki ufundowane przez Urząd Miasta wręczył pan Tomasz Baliczek-Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. XII Memoriał Franciszka Wolaka został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

UKS ,,Dwójka” Nowy Sącz