DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ
z dnia 7 września 2020 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  • dzień 2 listopada 2020 r. (poniedziałek);
  • dni 12, 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek) pozostają dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia zdalne.

Urszula Bajorek