Światowy Dzień Bez Przemocy 

Światowy Dzień Bez Przemocy jest obchodzony na świecie w październiku.  W tym roku UNICEF zwraca naszą szczególną uwagę na cyberprzemoc, która nasiliła się w momencie ogłoszenia na świecie pandemii koronawirusa. Nauczanie zdalne, brak możliwości spotkań z przyjaciółmi i rówieśnikami, zamknięcie w domach sprawiły, że internet stał się “oknem na świat” i codziennością większości dzieci i młodzieży.

NIKT NIE MUSI ZGADZAĆ SIĘ NA PRZEMOC WOBEC SIEBIE I INNYCH ! 

Pamiętajcie, że to WY sami decydujecie czy czujecie się bezpieczni.

Do zapoznania link:

   https://unicef.pl/content/download/45067/file/10_pytan_o_cyberprzemocy.pdf

Opiekunki PCK

Maria Rams i Anna Małek