Odbiór zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy 31 lipca tj. piątek po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistów.
Wejście do szkoły od ul. Jagiellońskiej ze względu na remont podwórka.
Klasa VIII a  g. 9.15   sala nr 6
Klasa VIII b  g. 10.00  sala nr 3
Klasa VIII c   g. 11.00   sala nr 4
Obowiązuje reżim sanitarny ( dezynfekcja rąk przy wejściu i maseczki )