Zwieńczenie akcji „Światełka w Ciemności”

W dniu 11.12.2019 r przedstawiciele naszej szkoły Pani Katarzyna Gil – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców oraz Feliks Kożuch i Julia Grucela z Samorządu Uczniowskiego przekazali Pani Annie Wawszczak  wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego czek o wartości 2005 zł w związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu  „Światełka w Ciemności”, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. W imprezie udział wzięli również najmłodsi uczniowie naszej szkoły – oddział zerowy.

Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji składamy serdeczne podziękowania!!!