Podziękowania za pomoc w akcji Sursum Corda

Akcja  prowadzona przez  Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne Koło PCK z myślą o podopiecznych Sursum Corda została zakończona sukcesem. Zebrane słodycze, gry, książki zostały przewiezione do stowarzyszenia,  uczniowie również osobiście dostarczyli część zebranych darów.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość DZIĘKUJEMY !!!