Program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”

Od września w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny Polskiego Czerwonego Krzyża „Dziel się uśmiechem” . W ramach tego projektu zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia, których celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat zębów i ich funkcji, higieny jamy ustnej, zasad mycia zębów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat.

W przyswojeniu uczniom nowych wiadomości pomogły rebusy, krzyżówki, prezentacja multimedialna i książeczka „Dziel się uśmiechem”. Za swoje zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali upominki : szczoteczkę,  pastę do zębów, kalendarz mycia zębów i gumę do żucia firmy Orbit.

W realizacji programu wzięli udział uczniowie klasy I A.

Zajęcia były prowadzone  we współpracy ze szkolnym kołem PCK.