Pamiętamy…….

 Jak co roku staramy  się pamiętać o Kadrze  Naszej Szkoły – zmarłych Dyrektorach , Nauczycielach i Pracownikach Szkoły.
Pozostaną  na zawsze  w naszej pamięci, bo tworzyli  historię  Dwójki  i  w naszych  wspomnieniach  pozostaną  na zawsze.
Samorząd Szkoły, wraz  z p.Dyrektor U.Bajorek  odwiedził  min. groby ŚP. Ewy Pabisz oraz Franciszka  Wolaka, którzy  dyrektorowali Dwójce.
                                                   Niech odpoczywają  w pokoju – Cześć ich pamięci.
                                                                                  Społeczność  SP2