KONKURS ,,CHOINKI JEDYNKI”

OPIEKUNKI SZKOLNEGO KOŁA PCK ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW KLAS 0 -VIII DO UDZIAŁU W AKCJI CHARYTATYWNEJ ,,CHOINKI JEDYNKI” ,,TAJEMNICE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”
PRACĘ PLASTYCZNĄ wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem rodzica ( zał. nr 1 Regulaminu) należy przynieść  do 13 listopada do świetlicy szkolnej.
Szczegóły regulaminu w linku:   Regulamin