Bezpieczna droga do szkoły

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” klasę I C odwiedzili funkcjonariusze Straży Miejskiej. Celem zajęć profilaktycznych było zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym poprzez utrwalenie przepisów ruchu drogowego oraz wypracowanie kontrolowanej nieufności w stosunku do nieznajomych. Zdobyta wiedza pozwoli poprawić bezpieczeństwo uczniów poruszających się po drodze, jak również wypracować u nich bezpieczne zachowania podczas spędzania czasu wolnego. Uczniowie zostali także obdarowani małymi prezentami w postaci znaczków odblaskowych. Dziękujemy!