Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem szkolnej demokracji!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszej szkoły w dniu 1 października br. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą z plakatami, hasłami i obietnicami przedwyborczymi. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 4-8, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 13 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Anna Barszcz, Magdalena Kasalik i Jan Saczka czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała liczenia głosów. Nauczycielem przygotowującym wybory oraz nadzorującym ich przebieg była pani Karolina Kumor, opiekun SU.

Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przekonali się, że mają realny wpływ na życie w szkole a ich głos ma znaczenie!

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

  1. Feliks Kożuch kl. 8c – 75 głosów – przewodniczący
  2. Nadia Szarek, kl. 6d – 39 głosów – zastępca przewodniczącego
  3. Kinga Rola, kl. 7a – 24 głosy – sekretarz
  4. Karolina Leśnik, kl. 5b – 22 głosy – skarbnik