04.10.2019r. ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

04.10.2019r. ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
I tak właśnie było w naszej szkole 😀 Każdy kto dobrze odpowiedział na zadawane pytania otrzymał certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia, naklejkę i cukierka.
Wszystkim biorącym udział dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też tak chętnie wezmą udział.