MUNDURKI

Informujemy o obowiązku noszenia mundurków na terenie szkoły. Jest to zgodne z zapisami w statucie szkoły i nie podlega dyskusji.

W klasach młodszych koordynatorami  są wychowawcy, w klasach IV-VIII uczniowie dokonują zakupu, uszycia lub modyfikacji  we własnym zakresie byleby krój i kolor  był zgodny ze wzorem.

Przypominamy, że obowiązuje kolor granatowy, materiał może być dżinsowy .

 

 

 

 

A bez mundurków po szkole nie chodzimy (strój dowolny zachowujemy na czas po lekcjach 😉