Dzień Sportu

Wyjście na Dzień Sportu( obiekty PWSZ): 

klasy I-III wychodzą z podwórka szkolnego o 8:40, powrót ok.10:40; pozostałe lekcje odbywają się wg planu (zmiana w przypadku kl. 1 A i 2 A);

klasy IV – VIII wychodzą z podwórka szkolnego o 10:45, powrót do szkoły ok.13:30, wszystkie pozostałe lekcje przed wyjściem na Dzień Sportu i po powrocie odbywają się wg planu (zmiana w przypadku klas: 4C, 5A, 5D, 6A, 6C).

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! 😉