Projekt 10.1.3 – Sprawozdanie

Projekt 10.1.3 –  Sprawozdanie stypendialne – załącznik 8 

Wersja PDF sprawozdania stypendialnego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, w którym została powielona tabela w pkt. II. „Zaplanowane przez Ucznia działania…”, dla tych uczniów, którzy w IPREU wskazali osiągnięcie 2 celów edukacyjnych (z 2 przedmiotów).

Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU z nazwa projektu 2 cele

Koordynator projektu