SZKOLNY WOLONTARIAT

DNIA 17 GRUDNIA NA TERENIE SZKOŁY ODBYŁO SIE FORMACYJNE SPOTKANIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU. Był to czas pogłębienia wiedzy o prawnej strukturze funkcjonowania Klubu na terenie SP2 w Nowym Sączu oraz podzielenia się własnym doświadczeniem wolontariackim. Spotkanie zakończyło się miłą niespodzianką ufundowanąa z racji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wręczoną przez dyrektora SP2 mgr M. Oleniacz.
koordynator SKW S Hiacynta Biłas