„Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest harmonijny i trwały rozwój uczelni (PWSZ NS) w zakresie realizacji „trzeciej misji” (rozumianej jako forum aktywności społecznej) poprzez realizację działań edukacyjnych dla rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa młodzieży w wieku szkolnym, tj. od 6 do 16 roku życia, zamieszkałej na terenie Polski oraz rozwoju kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców, którzy wspólnie z dziećmi wezmą udział w wybranych zajęciach.