Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz 1603) Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:                                                                     

  • 15.10.2018 r;
  • 31.10.2018 r;
  • 02.11.2018 r;
  • 15.04.2019 r;
  • 16.04.2019 r;
  • 17.04.2019 r;
  • 02.05.2019 r;
  • 19.06.2019 r;