Logopeda Szkolny

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców”

J.Śniadecki

SZKOLNY GABINET LOGOPEDYCZNY

Gabinet Logopedyczny obecny jest w naszej szkole od września 2009 roku. Został on profesjonalnie wyposażony w pomoce dydaktyczne  w tym multimedialne. Zadania logopedy szkolnego zawarte zostały            w Planie Pracy (na każdy rok szkolny). Obejmują się one 3 obszary:

  • Diagnozę logopedyczną ( przeprowadzanie badań wstępnych, badań przesiewowych, badań kontrolnych).
  • Terapię logopedyczną ( prowadzona jest ona cotygodniowo dla każdego ucznia wymagającego pomocy) indywidualnie lub grupowo. Organizowana jest też pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
  • Profilaktykę -podejmowanie działań, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

Gabinet logopedyczny w naszej szkole prowadzi  logopeda Małgorzata Laciuga

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

  • poniedziałek – 8:00-11:00
  • środa – 8.00 -15.00
  • czwartek- 8:00-14.00

SUKCES TERAPII ZALEŻY OD SYSTEMATYCZNYCH, CODZIENNYCH ĆWICZEŃ!