Zastępstwa

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, drodzy Uczniowie,

informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 informacje o zastępstwach będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym, na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym i w księdze zastępstw w pokoju nauczycielskim.

Dyrektor Szkoły